I love God

خوشبختی توپی که وقتی میغلته دنبالش میدویم و وقتی وایمیسته بهش لگد میزنیم!

نوشته شده توسط fa در ساعت 16:32 | لینک  | 

هرگز هیچ حسرتی در هیچ کجای دنیا چنین خلاصه نمیشود که در همین سه واژه ی کوتاه است:او دوستم ندارد...!

نوشته شده توسط fa در ساعت 16:29 | لینک  | 

بهمن گفت مرا بیشتر دوست داری یا زندگیت را...        گفتم زندگیم را قهر کردو رفت...      اما نمیدانست تمام زندگیم بود......

نوشته شده توسط fa در ساعت 16:25 | لینک  | 


نوشته شده توسط fa در ساعت 16:14 | لینک  | 

گفتی که چو خورشیدزنم سوی تو پر...     چون ماه شبی میگشتم از پنجره سر...       افسوس که خورشید شدی وقت غروب...    افسوس که مهتاب شدی وقت سحر...

نوشته شده توسط fa در ساعت 16:10 | لینک  | 


نوشته شده توسط fa در ساعت 16:6 | لینک  | 

حالم را پرسیدند گفتم رو به راهم اما نمیدانند رو به راهی هستم که تو رفتی...

نوشته شده توسط fa در ساعت 16:3 | لینک  | 

لبخند حتی زمانی که بر لبان غنچه بنشیند بازهم زیباست...


ادامه مطلب
نوشته شده توسط fa در ساعت 15:52 | لینک  | 


نوشته شده توسط fa در ساعت 15:49 | لینک  | 

آمد اما بی صدا خندیدو رفت...      لحظه ای در کلبه ام تابیدو رفت...        گفتمش مبر مرا از خاطرت...     خاتراتش را به من بخشیدو رفت...
نوشته شده توسط fa در ساعت 20:47 | لینک  |